01.JPGZa narušením statiky domu môžu stáť najrôznejšie príčiny a vplyvy vrátane vlhkosti, pohybu terénu či neodborných stavebných zásahov. Dôležité je nepodceniť varovné signály a včas zasiahnuť.

 

Statické poruchy na dome sa môžu prejavovať rôzne. Nie je to pravidlom, ale často ich signalizujú trhliny v omietke či praskliny v murive, v horších prípadoch prehnutie pilierov či nosníkov, vydutie priečok, prevesené stropy či hojdanie podlahy pod nohami. Poruchu statiky môžu signalizovať najrôznejšie nepatričné ​​a nepravidelne sa opakujúce „strašidelné“ zvuky. To všetko môže byť prejavom narušenia nosnej konštrukcie domu a tiež výzvou na zistenie príčin problému a jeho riešenie skôr, než bude neskoro.

 

Varovné signály

 

Za nosné konštrukcie domu sa považujú jeho základy, zvislé konštrukcie (steny, piliere, stĺpy) a vodorovné konštrukcie (stropy). Trhliny v pôvodnej omietke potom môžu signalizovať narušenie základov, a tým i nosného muriva. Mávajú charakteristický vzhľad a tvar, podľa ktorých statik často už na prvý pohľad spozná, kde hľadať dôvod ťažkostí.

 

Praskliny či rôzne, pre laika často doteraz neviditeľné deformácie stavby môžu signalizovať narušenie základovej pôdy a základov, ktoré vzniká napríklad v dôsledku rozdielnej únosnosti jednotlivých častí podkladu a tiež nesprávnym založením stavby. Často ide o premŕzanie základov, ktoré nie sú uložené v dostatočnej hĺbke, ale problém môže byť aj vo väčšom zaťažení časti stavby napríklad kvôli tomu, že sa nad ňu dodatočne dostavala nadstavba poschodia.

 

Narušenie stavby môže byť spôsobené aj prístavbou susedného objektu, ktorý jednostranne zaťažil málo pevný podklad, či zvýšením hladiny podzemnej vody. Odborná literatúra zmieňuje aj vplyv stálej vlhkosti, povodní, zemetrasení či nadmernej prevádzky v bezprostrednej blízkosti domu. Určite ste už v médiách zaznamenali čas od času spomínané sťažnosti ľudí na pribúdajúce praskliny v stenách v tesnej blízkosti komunikácií s náhlym nárastom kamiónovej či inej ťažkej dopravy.

 

Odporúča sa bez odkladov privolať statika v prípade, že sa v doposiaľ neporušenej omietke či murive vášho domu objavia trhliny po tom, čo v susedstve či blízkom okolí domu prebehli nejaké výkopové práce, demolácie alebo iné stavebné práce väčšieho rozsahu. Aj v prípade postupného roztvárania a predlžovania trhlín je nutná okamžitá kontrola konštrukcie statikom. Príčinou môže byť porucha zeminy pod základmi, chybne vykonaná oprava krovu na dome, nevhodný zásah v blízkosti klenby či novo vykonaná stavba v blízkosti poškodeného domu. To všetko by mohlo stavbu vážne ohroziť.

 

Príčinou trhlín a prasklín v murive samozrejme nemusí byť len statické narušenie základov či iných nosných konštrukcií. Pevnosť múrov môže narušiť prístavba či odstránenie priečky, zle previazané „domurovačky“, zmeny teplotných pomerov v dome, úpravy krovov, vlhkosť či iné vplyvy, ktoré zároveň stabilitu stavby neohrozia.

 

Všeličo spoznáte i laickým okom. Ak napríklad šírka trhlín v omietke nie je väčšia ako dva milimetre, zostáva stabilná a nijako sa nezväčšuje, môžete ich skúsiť zatmeliť či zaštukovat. V mnohých prípadoch sa objaví znovu, ďalej sa nerozširujú, ale po čase sa vracajú aj pri opätovných pokusoch o opravu. Vlastníci starých domov a chalúp tieto malé záhady dobre poznajú. Ak nechcete nič podceniť, pozvite statika, ktorý môže na poškodené miesta umiestniť meracie sadrové terče. Tie ukážu, či je murivo v pohybe a či je narušenie akokoľvek progresívne. Často sa ukáže, že nie je. A potom nezostane než znova opravovať alebo sa s prasklinou či trhlinou zmieriť.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Rozdelenie hlinených domov podľa použitých materiálov

 

Zrubové domy z brvien veľkých priemerov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Domy a byty

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.okeymaster.ru

Autor: Ivan Nôta