parkety Životnosť podláh býva časovo obmedzená, pretože podlaha, ako taká, patrí k najviac namáhaným konštrukčným častiam budovy. V priebehu času dochádza k ich opotrebeniu, poškrabaniu, poškodeniu či k zastaraniu povrchovej úpravy.

 

Mnoho ľudí sa snaží vymeniť ich za nové a pritom si neuvedomujú, že kvalitná drevená, alebo kamenná podlaha sa dá zrenovovať niekoľkokrát a tým sa nielen predĺži jej životnosť, ale aj odstránia škvrny, vráti lesk a pocit novosti. Renovácia alebo rekonštrukcia podlahy v konečnom dôsledku zároveň prispieva k ochrane životného prostredia. Je známe, že moderné a trendové podlahy sa často vyrábajú z materiálov, ktoré sa ekologicky obtiažne likvidujú.

 

Ako teda začať s rekonštrukciou podlahy?

 

parketyJe potrebné posúdiť aktuálny stav podlahy, rozsah poškodenia a zmysluplnosť renovácie.

Technológie rekonštrukcií podláh sa rôznia tiež podľa pôvodného materiálu, z ktorého je podlaha vyrobená.

 

Drevené podlahy, kde boli použité parkety (pozor – nie laminátové!), drevené palubovky, mozaika a podobne sa v závislosti od tvrdosti použitého podlahového materiálu dajú zrenovovať až 5 krát. Najprv ich treba dôkladne prebrúsiť. Hrubým brúsením sa odstráni špina, škvrny, pôvodný náter. Stredným a jemným brúsením dosiahneme hladký povrch pochôdznej vrstvy.

 

Prípadné trhliny a malé praskliny pretmelíme a po vyschnutí a prebrúsení tmelu upravíme povrch dreva (napr. moridlom) a lakovaním pomocou lakov na báze vody alebo na báze rozpúšťadiel, olejovaním, voskovaním, prípadne použitím olejových voskov. Ak je pri renovácií drevenej podlahy nutný zásah do jej nosnej konštrukcie, musíme pochôdznu vrstvu (napr. palubovky) rozobrať, opraviť nosnú konštrukciu a poškodené podlahové dielce.

 

Pochôdznu vrstvu opäť upevníme a až potom renovujeme (brúsenie, tmelenie, lak alebo olej). Ak sa nám začali rozširovať priestory škár medzi jednotlivými doskami, potom ide s najväčšou pravdepodobnosťou o ďalší typ pomerne častého problému - zosychanie dreva. To je dôsledkom toho, že jednotlivé časti podlahy pracujú, čo kľúčovým spôsobom ovplyvňuje teplota okolia a vzdušná vlhkosť prostredia. Táto prirodzená situácia nie je nezvratná, ale dostať podlahu opäť do ideálneho stavu vyžaduje dosť času. Na predchádzanie alebo spomalenie vzniku špár pomôže udržiavanie stálej vzdušnej vlhkosti a teploty v čase pokládky podlahy. Ak chceme škáry odstrániť, nezostáva než jednotlivé dosky zbaviť starých klincov, dotiahnuť a znova pribiť. Nezabúdame vymeniť bočné podlahové lišty. Drevo je v istom zmysle nenahraditeľná klasika. V každom prípade musíme uznať, že aj stará drevená podlaha má svoje kúzlo, patinu, ktorú sa vďaka vysokému dopytu výrobcovia snažia napodobniť umelo. Vedeli ste, že drevená podlaha je hodnotnejšia, pretože ide o prírodný produkt? Že parkety majú priaznivý vplyv na klímu v miestnosti?

 

Parkety sú priaznivejšou voľbou z hľadiska zdravia aj životného prostredia. Na rozdiel od plávajúcich a iných podláh majú drevené podlahy dlhšiu životnosť, dajú sa renovovať a ich údržba je bezproblémová.

 

Rekonštrukcia podláh z prírodného kameňa

 

Pri rekonštrukcii podláh z prírodného kameňa, dlaždíc a podobne sa najprv odstránia všetky úlomky dlažby, resp. celé uvoľnené dlaždice. Poklepaním sa overí, či sa neuvoľnili aj iné okolité dlaždice, ktoré sa musia takisto vybrať. Maltu z úložnej plochy a stykových plôch treba taktiež odstrániť. Ďalej sa postupuje ako pri kladení novej kamennej dlažby.

 

Pri zošliapanom alebo veľmi znečistenom povrchu sa na renováciu používa diamantové brúsenie. V prvom rade sa prebrúsia lokálne a plošné nerovnosti. Nasleduje brúsenie nahrubo a ďalej stále jemnejšími a jemnejšími nástrojmi. Po dokonalom vybrúsení prichádza na rad kryštalizácia, impregnácia a leštenie do vysokého lesku.

 

Rekonštrukcia podlahy  

 

Terasové podlahy sú vytvorené z dlaždíc z vibroliateho betónu a pre ich nízku cenu sa používajú často nielen v interiéri, ale aj v exteriéroch. Terasové podlahy poškodzuje väčšinou zmraštenie, ktoré sa prejavuje vznikom trhliniek, alebo prešliapaním.

 

Oprava trhliniek je pomerne jednoduchá. Trhlinky sa vopred navlhčia a stierkou sa do nich vtrie riedka cementová kaša, prípadne epoxidový tmel, ktorým možno dosiahnuť väčšiu pevnosť. Tmel i cementová kaša sa môžu prifarbiť vhodným plnivom, aby nadobudli pôvodný vzhľad podlahy. Prešliapané miesta sa musia odstrániť (odfrézovať, vysekať), dôkladne vyčistiť a navlhčiť. Na opravovanej ploche je nutné vytvoriť spojovací mostík, kvôli dokonalému spojeniu vrstiev. Ďalej sa postupuje ako pri zhotovovaní novej podlahy.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Korková podlaha, teplá, mäkká a tichá

 

Rekonštrukcia pochôdznej vrstvy pomocou tekutej dlažby

 

Ďalšie články, rady a tipy na tému Podlahy

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk