Podľa druhu konštrukcie a spôsobu upevnenia alebo podopretia, sa schodiská delia na: vretenové, pilierové, schodnicové, samonosné, doskové, zavesené alebo tiež zmiešané.

 

Závesné schodiská

 

Vretenové schody sú schody točité a skôr ich poznáme pod názvom kruhové. Ich stupne v mieste zrkadla, teda v strede zrkadlového priestoru, podopiera vreteno – teda nosný stĺp. Stupnice nie sú po celej šírke schodiska rovnako široké. Zužujú sa však všetky pravidelne a to smerom ku vretenu. Pri vretene sú celkom úzke a nedajú sa využívať pri chôdzi.

 

V prípade, že vreteno nahradí zvislá stenová konštrukcia, hovoríme o schodoch so zakrivenou nástupnicou. Oproti vretenovým schodom majú nevýhodu v tom, že ich nástupnice nie sú rovnako široké a preto sa po nich vystupuje a zostupuje o niečo obtiažnejšie. Inak sú ale vretenové schody veľmi obľúbenou alternatívou schodiska, pretože v porovnaní s inými schodišťami zaberú len minimum miesta(priemery vnútorných točitých schodov začínajú od 1050 mm). Pre ich realizáciu hovorí aj množstvo materiálov vhodných na ich prevedenie.

 

Schody - typy a rozdelenie

 

Nevýhodou točitých schodov je hluchý priestor pod výstupnou časťou, no a samozrejme, ťažko sa po ňom prenášajú rozmernejšie predmety. To by mohlo znamenať problém napr. pri sťahovaní. Preto sa točité alebo správne vretenové schody využívajú častejšie ako vedľajšie.

 

Pilierové schodisko vzniklo z vretenného a to tak, že sa postupne odľahčoval nosný stĺp. Schody na vonkajšej strane podopiera stena a na vnútornej strane sa klenú pásy, upnuté medzi vymurované piliere. Schodnicové schodiská sa vyznačujú tým, že ich jednotlivé ramená nesie jedna alebo viac nosných prvkov – schodníc, ktoré tvoria pevný celok s odpočívadlami. Schodnicová konštrukcia sa využíva na realizáciu točitých, kruhových, drevených i panelových schodísk.

 

Závesné schodiská sú veľmi jednoduché konštrukcie, ktoré je možné umiestniť v interiéri bez ohľadu na zvislé nosné konštrukcie (nosné múry). Podmienkou pre ich realizáciu je však pevná stropná konštrukcia, ktorá znesie silné zaťaženie. Schodisko so závesnými stupňami dáva priestoru novú dimenziu a jeho výhodou je využiteľnosť mnohých materiálov.

 

 

Závesné schodiská

 

 

Samonosné schodisko má stupne jedným koncom votknuté do nosnej schodiskovej steny, ktorá tvorí obvod schodiskového priestoru alebo do schodnice, ktorá je skrytá v murive. Nakoľko spôsob jeho kotvenia musí zodpovedať určitým podmienkam, nie je takéto schodisko možné vybudovať v tenkostennom alebo skeletovom systéme priečok. Samonosné schodisko pôsobí veľmi moderne ľahko a vzdušne, vytvára nový priestor pod schodiskom a preto je vhodné aj pre menšie a atypické stavby.

 

Schody - typy a rozdelenieDoskové schodisko sa navrhuje najmä pre budovy s vysokou frekvenciou užívania. Jeho nosnú časť tvorí oceľovobetónová doska, ktorej výstuž je kladená v smere stúpania schodiska. Výhodou doskového schodiska je vysoká únosnosť a flexibilita využitia krátkych i širokých schodiskových ramien.

 

Panelové schodisko nájde uplatnenie v celomontovaných stavbách.

 

Schodiská sa rozdeľujú aj podľa sklonu schodiskových ramien. Schodisko s veľmi miernym sklonom v rozpätí od 10 do 20°C, sa nazýva rampové. Za ním so sklonom do od 20°do 25° nasleduje schodisko mierne a od 25°do 35° schodisko normálne. Od sklonu 35°do 45°hovoríme o strmom schodisku a nad 45°o rebríkovom.

Podľa počtu ramien rozdeľujeme schodiská na jednoramenné, dvoj -, troj – a viacramenné, pričom o jednoramenné schodisko spája dve podlažia bez medzipodlažnej podesty. Dvojramenné schodisko sa skladá z nástupného a výstupného ramena a podlažnej a medzipodlažne podesty.

 

Schody sa ďalej delia aj podľa toho, aký tvar majú ich ramená. Ak je výstupná čiara zo schodov priama, ide o schodisko priamočiare, ak je to krivka, je krivočiare alebo zmiešanočiare.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Skladacie a mlynárske schody pre malý priestor

 

Vytvorte si úložný priestor pod schodami

 

Ďalšie články na tému Schody a zábradlia

 

 

© WEBY GROUP

 

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: lesenka.com, 7fh.ru, lestnitsygid.ru, vvasait.ru