zatepľovanie budov Svoje príbytky zatepľujeme v snahe znížiť straty vzniknuté únikom tepla cez obvodové konštrukcie – steny, strechu a pivnicu. Kvalitná izolácia, ktorej najdôležitejšou vlastnosťou je schopnosť znižovať tepelnú vodivosť danej konštrukcie, tak zabráni aj prieniku chladného vzduchu do interiéru.

 

Navyše by mala zvýšiť aj protihlukovú ochranu a protipožiarnu bezpečnosť stavby. Výber izolantu je navyše dôležitý aj preto, lebo jeho realizáciou by sa mala skvalitniť klíma v príbytku, ktorú ovplyvňuje najmä vnútorná vlhkosť. Dôležitá je teda aj schopnosť tepelnoizolačného materiálu prepúšťať vodné pary.

 

Stavebný trh v súčasnosti ponúka možnosť výberu vhodného zatepľovacieho materiálu zo skutočne širokej škály izolantov, založených nielen na prírodnej, ale aj na syntetickej báze.

 

 

Izolanty sa delia na skupiny výrobkov z ropných produktov, výrobkov na báze minerálov, ďalej izolantov z drevných surovín a izolantov zo živočíšneho a rastlinného pôvodu. Pre lepšiu orientáciu medzi jednotlivými materiálmi nám slúži údaj o tepelnej vodivosti, nazývaný súčiniteľom tepelnej vodivosti. Označuje sa písmenom l (lambda) a je udávaný v jednotke W/m.K. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie materiál odoláva teplu a je kvalitnejším izolantom.

 

Zatepľovanie budov materiálmi na báze ropných produktov

 

Expandovaný polystyrén, známy pod skratkou (EPS), patrí medzi najpoužívanejšie izolanty. Vyrába sa tavením a spenením vo forme blokov, ktoré sa ďalej režú na dosky alebo iné tvary o určitých hrúbkach.

 

Veľkou výhodou expandovaného polystyrénu je malá objemová hmotnosť 20-30 kg/m3 a súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorého hodnota predstavuje cca 0,04 W/m.K. Najväčšími nevýhodami je jeho príliš vysoká nasiakavosť a veľké objemové zmeny spôsobované zmenami teplôt. Nie je vhodný ani na použitie na miesta, ktorých teplota by sa mohla zvýšiť na 70°C.

 

EPS má vysoký difúzny odpor, ktorý navyše spôsobuje, že stavebná konštrukcia po izolovaní neprepúšťa vlhkosť z interiéru a tak môže pri nesprávnom vetraní podnecovať vznik pliesní. EPS nie je odolný voči organickým rozpúšťadlám a má vysokú horľavosť, takže znižuje požiarnu bezpečnosť stavby.

 

Tento materiál je v porovnaní s ostatnými izolantmi lacný a jeho využitie je mnohostranné. Používa sa na izoláciu dvojplášťových striech, podláh a stien s výnimkou vonkajšej izolácie suterénu.

Extrudovaný polystyrén XPS sa vyrába technológiou, ktorá odstraňuje nevýhody expandovaného polystyrénu. Jeho výroby je však dosť zložitá, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje aj na jeho cene.

 

Extrudovaný polystyrén má nízku nasiakavosť, nepodlieha objemovým zmenám a má vyššiu pevnosť. Tieto vlastnosti ho predurčujú najmä na použitie pri zatepľovaní obrátených plochých striech a mimo stien a podláh aj na izoláciu základov. Podobne ako EPS sa nehodí na zatepľovanie miest s teplotou vyššou ako 75°C a neodoláva organickým rozpúšťadlám.

 

Penový polyuretán je moderným, novým prostriedkom, ktorý je momentálne považovaný za najúčinnejší izolant. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je cca 0,03 W/m.K. Vyrábajú sa dva jeho druhy. Mäkký polyuretán, čiže molitan - nemá v stavebníctve uplatnenie, zatiaľ čo tvrdá polyuretánová pena v striekacích aparátoch sa stáva preferovaným hitom. Používa sa na zateplenie šikmých striech, obvodových ale aj suterénových stien a ako poistná hydroizolácia tam, kde je izolácia vystavená veľkej vlhkosti.

 

Penový polyetylén má súčiniteľ prechodu tepla 0,04 W/m.K, je nenasiakavý, ohybný a pružný, čo ho predurčuje na izoláciu potrubí, plošnú izoláciu striech a najmä plávajúcich podláh, kde pôsobí ako dostatočne pružná fólia, izolujúca hluk krokov a vŕzganie. Penový polyetylén je odolný teplotám do 80°C a asi najväčším jeho handykepom je jeho vysoká cena.

 

 

Archív článkov

 

2.9.2008© Weby Group Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: cmu-dfab.org