Odvetrávanie zimnej záhradyV lete dosahujú denné teploty v našej zemepisnej šírke hranicu 30°C a vzduch vo vašej zimnej záhrade by sa poľahky mohol vyrovnať klíme v skleníku. Slnečné lúče totiž prechodom cez sklo dokážu vzduch v ich interiéri vyhriať aj na 60-70°C. Pri prechode sklom sa totiž krátkovlnné slnečné žiarenia mení na dlhovlnné, pričom sa uvoľňuje tepelná energia, ktorá sa naakumuluje do konštrukcií stavby. Odtiaľ sa potom teplo vyžaruje spätne do miestnosti.

 

Okrem zatienenia skiel je tak pri stavbe zimnej záhrady myslieť aj na jej pravidelné a účinné odvetrávanie, ktoré navyše zabráni aj zvyšovaniu vlhkosti vzduchu v interiéri. Zvýšená vlhkosť môže byť tak dôsledkom dostavby domu, ako aj pestovaním väčšieho množstva kvetín v jej interiéri.

Pri plánovaní zimnej záhrady platí pravidlo, že rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal prekročiť 5°C. Do úvahy teda pripadá riešenie prirodzeného alebo mechanického vetrania, najúčinnejšia je však ich vzájomná dobre zvážená kombinácia. Prirodzené vetranie totiž prichádza do úvahy len vtedy, ak je teplota vzduchu v interiéri vyššia ako teplota vonkajšieho vzduchu a v zimnej záhrade sú zabudované vetracie otvory. Čerstvý vzduch do nej môže prúdiť cez výklopné alebo posuvné okná a dvere a strešné výklopné otvory, ktoré by optimálne mali tvoriť asi jednu desatinu celkovej zasklenej plochy. Okolo 60 % vetracích otvorov by mala byť umiestnená v hornej časti, ktorou odchádza teplý vzduch a zvyšných 40 % vetracích otvorov, ktorými sa privádza čerstvý vzduch, by sa mala nachádzať v časti dolnej. Toto rozmiestnenie je postavené na fyzikálnej vlastnosti vzduchu, pretože merná hmotnosť studeného vzduchu, ktorý je ohrievaný, spôsobuje jeho prirodzené stúpanie nahor.

 

Teplý vzduch sa tak odvetráva vplyvom rozdielu teplôt vznikajúcim medzi nasávacími otvormi a vetracími otvormi. Nasávacie otvory by mali byť umiestnené v obvodových stenách tesne nad úrovňou podlahy a nad nimi, vo výške približne 2,5 – 3 m by sa mali nachádzať vetracie alebo strešné vetracie otvory. Tieto by mali byť umiestnené oproti sebe diagonálne, aby mohol byť teplý vzduch z priestoru vytláčaný rovnomerne. Privádzacie otvory môžu byť vybavené posuvnými záklopkami alebo sú riešené formou vetracích klapiek. Na odvádzanie vzduchu slúžia sklopné alebo posuvné okienka alebo vetráky umiestnené blízko hrebeňa strechy.

 

 

Odvetrávanie zimných záhrad

 

Mnoho zimných záhrad sa stavia v tvare obdĺžnika, čo znamená, že sú pomerne úzke, ale zato niekedy siahajú aj cez 2 poschodia. Pri tomto tvare zimných záhrad je možné využiť vetranie komínovým efektom, ktorý je taktiež založený na stúpaní ohriateho vzduchu nahor. Navyše sú však aj na stenách, oddeľujúcich záhradu od exteriéru a aj od zvyšku domu, zabudované vetracie mriežky. V zimnom období sa otvoria smerom do bytu, čím sa zabezpečí teplovzdušné vykurovanie záhrady. V lete sa záhrada pomocou klapiek prepojí z exteriérom, prehriaty vzduch sa prieduchmi vytlačí von a spôsobí prúdenie, ktoré dokáže mierne ochladiť aj múry obytných miestností.

 

Horúčavy letných dní, však dokážu vyhriať vzduch v zimnej záhrade skutočne až na 70 °C a v tomto a aby sa tomu predišlo, v záhrade by malo fungovať aj vetranie mechanické. Pri jeho projektovaní však treba vziať do úvahy objem vzduchu v interiéri záhrady a porovnať ho s možnými objemami privádzaného a odvádzaného množstva vzduchu, ktoré je ohraničené pomerne malými rozmermi vetrákov a mriežok. Nesprávny pomer by totiž mohol spôsobiť zvýšené prúdenie vzduchu či dokonca prievan.

 

Prirodzené vetranie sa môže kombinovať s riadenou ventiláciou napr. automatickou vetracou klapkou, ktorú poháňa servomotor. Výhodná je aj výmena vzduchu automatickou činnosťou strešných vetracích okien. Ich súčasťou je hydraulický piest, ktorý reaguje na prehriatie svojho média. Teplota média je meraná teplotným senzorom a pokiaľ je médium vyhriate na vyššiu teplotu ako určujú nastavené hodnoty, okná sa automaticky otvoria.

 

Ešte modernejším a komfortnejším systémom je elektronicky ovládaná posuvná strecha, ktorá reaguje na zmenu údajov snímačov tepla. Strecha sa pri nastavenej hodnote teploty nielen automaticky otvorí, ale aj zatvorí, ak teplota znovu klesne pod udanú hranicu. Jej senzory dokážu reagovať aj na dážď alebo silný vietor.

 

Najúčinnejším, ale samozrejme, i najdrahším spôsobom odvetrávania zimnej záhrady je klimatizačná jednotka, najlepšie aj s prepojením na automatické zatieňovanie priestoru. Vzhľadom na vynaložené náklady je skôr prepychom ako nevyhnutnou nutnosťou. Projektovanie a dimenzovanie zimnej záhrady, typu zasklenia a konštrukcie, odvetrávania, tienenia, vykurovanie a izolácie, je veľmi náročné a preto si v každom prípade vyžaduje odborný a individuálny. V prípade, že máte v pláne postaviť si zimnú záhradu, v každom prípade vyhľadajte odborníka, ktorý vám bude schopný vypracovať návrh a projekt na základe vašich predstáv a požiadaviek.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Sklenené steny zimných záhrad

 

Konštrukcie a stavba zimných záhrad

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody  na tému Zimné záhrady

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.baier-gmbh.de, www.frammelsberger-wintergarten.de