Konštrukcia ohraničujúca schodiskový priestor (vrátane stropnej časti) musí byť z nehorľavého materiálu, ak príslušné projektové normy objektov neustanovujú inak. Schodiskový priestor musí byť od podkrovného a pivničného priestoru oddelený. Schodiskový priestor musí mať vetranie a má mať priame denné osvetlenie. V tom istom schodiskovom ramene nesmú schodiskové stupne meniť svoje výšky ani šírky.

 

Požiadavky na schodisko

 

Prierezové rozmery stupňov na výstupnej čiare musia byť rovnaké, nemajú sa meniť ani v jednotlivých podlažiach tej istej budovy. Rozdielne výšky sa vyrovnávajú zmenou počtu stupňov v ramenách. V jednom ramene je maximálny povolený počet stupňov 16, u pomocných schodísk, schodísk v rodinných domoch a schodísk vnútri bytov ich môže byť (ak je to konštrukčne možné) 18.

 

Priechodná výška nesmie byť menšia ako 1 900 mm okrem schodísk do podkrovia, kde je 1 900 mm hodnotou odporúčanou.

 

Povrch podest vnútorných schodíšť musí byť vodorovný bezo sklonu v priečnom aj pozdĺžnom smere. Povrchová úprava podesty (odpočívadla) má byť z materiálov rovnakých mechanických vlastností ako povrch stupňov. Povrch stupnice pri okraji schodiskového stupňa býva skosený a stupnica je na okraji upravená povrchovou úpravou proti sklzu (karborundové pásky u kamenných obkladov).

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Rozdelenie schodísk podľa typov

 

Typológia schodiska

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Schody a zábradlia

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.jmsi.ru

Autor: Ivan Nôta