Aké vlastnosti majú nenosné deliace priečky? Z čoho môžu byť zhotovené deliace steny?

Aký je rozdiel medzi nosnou a nenosnou deliacou priečkou? Z čoho môžete zhotoviť deliacu stenu a aké sú jej vlastnosti?

Nenosné deliace priečky resp. deliace steny sú konštrukcie, ktorých úlohou nie je prenášať zaťaženie z priľahlých konštrukcií. Sú to laicky povedané len zvislé priečky, ktoré slúžia na dispozičné rozdelenie vnútorného priestoru rodinného domu či iných objektov.
Od nosných konštrukcií sa nenosné priečky líšia najmä v tom, že z priestoru môžu byť odstránené bez toho, aby sa narušila celistvosť konštrukcie a tým pádom aj statika stavby.
Tieto priečky majú teda za úlohu oddeľovať od seba jednotlivé priestory a to  najmä opticky a akusticky.

Firmy 1-4 z 4

Videá pre tému: Nenosné deliace priečky, deliaca stenaviac videí

Nenosné deliace priečky delíme do skupín podľa rôznych hľadísk

a) podľa technológie výroby

- murované z kusových stavív
- monolitické
- montované

b) podľa zaťaženia podpernej konštrukcie
- nesené
- úplne samonosné
- čiastočne samonosné


Nenosné deliace priečky sa dajú zhotovovať tak mokrou ako aj suchou cestou. Podľa použitého stavebného materiálu: tvarovkové, tehlové, betónové, sklené, sadrové, sadrokartónové, drevené, drevovláknité, priečky z minerálnych vlákien

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Dosky Krupinit a panely OPS 300

  Dosky Krupinit a panely OPS 300

  Rekonštrukcia a obnova bytových domov na nízkoenergetické stavby

 • Praskliny v múroch a paneloch a oprava steny

  Praskliny v múroch a paneloch a oprava steny

  Praskliny stien sú veľkým problémom nielen pri panelových domoch, ale aj u menších stavieb (rodinné domy, prístavby). Kedysi sa pred maľovaním interiéru odstraňovali praskliny v stenách jednoduchým spôsobom.

 • Premeny sadrokartónových priečok

  Premeny sadrokartónových priečok

  Sádrokartón je zmesou sadry a rozvlákneného papiera popr. sklenných vlákien, obalenej špeciálnym kartónom. Je nehorľavý, výborne sa recykluje.

 • Murovanie sklenenými tehlami

  Murovanie sklenenými tehlami

  Sklenené alebo lepšie povedané sklobetónové tvarovky sa spájajú pomocou cementovej malty, betónovej zmesi alebo špeciálnej zmesi určenej na škárovenie sklobetónu.

 • Praskliny v múroch a paneloch

  Praskliny v múroch a paneloch

  Praskliny stien sú veľkým problémom nielen pri panelových domoch, ale aj u menších stavieb (rodinné domy, prístavby). Kedysi sa pred maľovaním interiéru odstraňovali praskliny v stenách jednoduchým spôsobom.

 •